Un dels grans reptes a què s’enfronta el sector educatiu consisteix a potenciar les competències digitals dels seus mestres i professors. I per aconseguir-ho, el primer pas és poder avaluar i certificar aquestes competències.

Per això, el govern espanyol destinarà una partida de 284,7 milions d’euros provinents de fons europeus a aquest objectiu. Un pressupost que no només servirà per desenvolupar i acreditar les competències digitals dels docents, sinó també perquè els plans digitals dels centres educatius espanyols es puguin desenvolupar.

La transformació digital, un dels eixos del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

Després de la crisi del COVID-19, es va crear el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, l’objectiu del qual és poder canalitzar els fons Europeus de la manera més estratègica i eficient possible. I un dels quatre eixos sobre els quals s’assenta aquest pla és la transformació digital.

En aquest sentit, el sector educatiu no podia quedar-ne al marge, ja que és un dels sectors que més influeix en el present i el futur de la nostra societat. Per aquest motiu, és primordial garantir que els docents del nostre país puguin acreditar les seves competències digitals.

L’any 2024 s’espera que mig milió de docents hagin certificat les seves competències digitals

El compromís del govern espanyol envers la Comissió Europea és tan ambiciós com específic: el 2024 el 80% del professorat no universitari del nostre país haurà acreditat les seves competències digitals. Això significa que aproximadament mig milió de docents obtindrán aquesta certificació.

Per poder complir els terminis, el Ministeri d’Educació presentarà un marc general amb la normativa aquest mes de setembre. A partir d’aleshores la responsabilitat recaurà a les comunitats autònomes, que són les que tenen les competències administratives per concretar i executar el procés de certificació.

S’espera que al llarg del curs 2022-2023 ja es pugui validar els primers professors. Però serà durant el curs següent, 2023-2024, quan s’espera assolir la xifra de 500.000 docents amb competències digitals certificades.

Hi haurà sis nivells diferents i se seguirà un sistema similar al del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües. Els nivells més bàsics seran l’A1 i l’A2, seguint amb B1 i B2 per a nivells intermedis i C1 i C2 per als docents que tinguin un nivell més avançat.

Com contribueix Macrolim Grup a la gestió dels centres educatius

Fa més de 30 anys que Macrolim Grup dóna suport a centres educatius en els serveis que contribueixen al seu bon funcionament.

La neteja és un dels més destacables. La divisió Macrolim s’encarrega cada any de les feines de neteja de molts centres educatius, des d’escoles fins a instituts i centres de formació professional. Cuidem especialment la neteja dels dispositius digitals, amb productes adequats per mantenir-los en el millor estat possible.

Per a tot allò relacionat amb el manteniment de les instal·lacions -ja sigui fontaneria, bricolatge o electricitat- està Macroman. De fet, hem ajudat molts centres educatius a actualitzar les seves instal·lacions i adaptar-les a entorns d’ensenyament cada cop més digitalitzats.

Però no només això. La divisió Macrodiet es dedica a servir una alimentació saludable i nutritiva als menjadors dels centres educatius que ho sol·liciten. I per acabar, la Divisió Macroesplay gestiona el servei d’activitats extraescolars i monitors.

Contacta amb nosaltres

En definitiva, Macrolim Grup està al costat dels centres educatius per facilitar-ne el seu dia a dia. Per a saber més podeu entrar a aquest link