El 2021 va acabar amb la publicació d’una reforma laboral prometedora envers la millora de les condicions dels treballadors i de la seva estabilitat laboral.

A Macrolim Grup celebrem aquesta reforma laboral, que s’ha fet efectiva el 2022, ja que per a nosaltres és primordial oferir als nostres treballadors unes condicions laborals dignes i el més estables possible.

Menys tipus de contractes, més contractació indefinida

El més destacable de la reforma laboral del 2022 és que se simplifiquen els tipus de contractes i es generalitza la contractació indefinida.

En altres paraules, el contracte indefinit passa a ser el principal i més comú. Amb ell hi ha altres contractes, però són considerats excepcionals: el contracte de durada determinada, el contracte fix-discontinu i el contracte formatiu.

El contracte de durada determinada queda limitat a causes molt concretes, com ara la substitució d’un treballador, l’augment imprevisible de producció o circumstàncies d’estacionalitat molt concretes.

El contracte fix-discontinu és el que s’aplica a les persones que fins ara tenien contractes temporals però recurrents, sota l’antic contracte d’obra i servei. La diferència principal és que el fix-discontinu entra a la categoria de contracte indefinit i, per tant, gaudeix dels mateixos drets que aquest.

Pel que fa al contracte formatiu, té una durada d’entre 3 mesos i 2 anys, i una retribució d’entre el 65% i el 85% del que li correspon per conveni col·lectiu.

L’estabilitat dels treballadors com a eix central de la reforma laboral

No és cap secret que el nostre país arrossega molts anys de precarietat laboral i altíssimes taxes de desocupació i de temporalitat.

Al seu dia, oferir contractes temporals als treballadors podia semblar avantatjós per reactivar l’economia, per l’estalvi que suposava per a les empreses. No obstant això, a llarg termini s’ha demostrat que no és així, ja que una alta rotació laboral difícilment contribueix al creixement sòlid de les empreses –i molt menys al creixement econòmic de la societat en conjunt-.

A Macrolim Grup sabem que l’equip humà que conforma una empresa és un dels pilars més importants. Per això sentim que és imprescindible protegir els nostres treballadors, incentivar-los i proporcionar-los les condicions que els permetin desenvolupar tot el potencial.

En aquest sentit, la reforma laboral del 2022 ens ofereix un marc normatiu en concordança amb aquesta manera d’entendre les relacions laborals.

Modernitzant l’externalització de serveis: cap a una subcontractació justa i competitiva

Pel que fa a les subcontractacions, la reforma laboral assegura un ús just i adequat de l’externalització de serveis. Les condicions laborals dels treballadors es basaran en el conveni col·lectiu del sector de l’activitat contractada, tret que el conveni d’empresa les superi.

Els avantatges d’externalitzar un servei

En externalitzar un servei com la Neteja, la Restauració Col·lectiva, l’Oci Educatiu o el Bricolatge i Manteniment; les empreses es beneficien de molts avantatges sabent que, alhora, els drets laborals dels treballadors són plenament respectats.

L’avantatge més destacable és que, en externalitzar un servei, es garanteix un nivell elevat de professionalitat, experiència i eficiència. Però no només això. L’empresa contractada és l’encarregada d’assegurar la correcta situació laboral dels treballadors, doncs és responsabilitat seva i no de l’empresa contractant.

A Macrolim Grup el nostre departament legal garanteix el compliment de la normativa laboral vigent. Els nostres professionals són el nostre principal actiu, i per això ens assegurem d’oferir-los unes condicions laborals justes i estables.

Si la vostra empresa necessita externalitzar algun dels serveis que oferim, podeu poseu-vos en contacte amb nosaltres a través d’aquest enllaç i us respondrem amb molt de gust.