La pandèmia no només ha transformat la nostra manera de relacionar-nos, sinó que també ho ha fet amb la nostra manera de treballar. Ens hem acostumat a portar mascareta, a rentar-nos les mans amb gel hidroalcohòlic, a mantenir la distància de seguretat i, quan cal, a teletreballar. Malgrat això, hi ha coses que encara no hem normalitzat i que, a causa de la repercussió sobre la nostra salut, ens generen por i intranquil•litat. Per exemple, treballar en ambients tancats, compartir despatx amb altres persones o contagiar-nos de Covid-19 són preocupacions del nostre dia a dia. Per això, com a responsables d’empreses i centres educatius o sanitaris, hem de posar-nos a la pell dels nostres treballadors i treballadores i garantir espais segurs i nets.

I és que és molt important poder oferir a la plantilla la tranquil•litat que necessita per a afrontar la seva feina sense por ni estrès per, així, millorar el seu benestar i el compromís amb l’empresa o entitat.

Però, què cal tenir en compte per aconseguir aquests espais?

1. Higiene i desinfecció

Si abans del Covid-19 la higiene i la desinfecció jaestaven a l’ordre del dia, en època postpandèmia encara més. És necessari apostar per un servei de neteja experimentat, professional i amb els recursos necessaris per a garantir espais segurs i nets. Què vol dir això? Que el personal de neteja haurà de comptar amb nocions d’higiene i desinfecció específiques per a fer front al coronavirus i, a part de saber fer anar equipament i maquinària concreta, també hauran de disposar de detergents homologats pel Ministeri de Sanitat.

En el cas de Macrolim Grup, utilitzem productes tensioactius i tipus hipoclorit de sodi per a la higiene i desinfecció dels centres de treball, donant prioritat a aquelles àrees d’alt nivell de contacte i, per tant, principal focus de contagi. També oferim la possibilitat d’usar detergents viricides, fungicides i bactericides per a la neteja d’empreses, escoles i indústries, eficaces contra el coronavirus i totalment homologats.

A més a més, disposem d’un protocol Covid-19 que té com a objectiu garantir en tot moment la protecció dels nostres clients i empleats. En aquest document, doncs, s’especifica la metodologia a seguir per a assegurar la neteja dels espais de treball i, també,els passos que cal tenir en compte per a protegir als mateixos treballadors i treballadores durant l’execució de la seva feina. Mantenir la distància de seguretat, canviar-se de roba tan aviat com s’entra al centre de treball, disposar d’equipaments EPI reglamentaris o bé utilitzar diferents draps i guants són algunes de les pautes que han de seguir.

2. Ventilació

Si volem treballar en espais segurs i nets, haurem d’airejar les oficines i centres de treball sempre que en tinguem l’oportunitat. A més, en la mesura que sigui possible, s’han d’obrir portes i finestres que estiguin en sentits oposats per a la circulació de corrent. No podem oblidar que el Covid-19 és un virus que es transmet per l’aire i que, per a reduir el nombre de contagis, és necessari que els diferents ambients estiguin totalment ventilats; només així garantirem la renovació de l’aire i una neteja eficaç de tot el centre de treball.

Quan la ventilació natural no sigui possible, haurem d’optar per la ventilació mecànica o forçada. En aquest cas, maximitzarem la quantitat d’aire exterior i reduirem la quantitat d’aire recirculat.

Treballar en espais segurs i nets augmenta la productivitat.

3. Mesures individuals

Per tal que aquestes mesures siguin realment efectives, s’han de combinar amb d’altres de caràcter individual. Per exemple, cal vetllar perquè els treballadors i treballadores utilitzin en tot moment una mascareta homologada i que es cobreixin nas, boca i mentó. A més a més, també és important que es desinfectin les mans i que, per tant, disposin de gel hidroalcohòlic, i que netegin la seva superfície de treball amb desinfectants després de cada ús.

 A Macrolim Grup som experts en neteja per a empreses, apartaments turístics i centres educatius. Necessites assessorament? Contacta amb nosaltres: Ens encantarà ajudar-te!