Si pensem en persones creatives, automàticament ens apareixen a la ment pintors, escultors, dissenyadors, músics o escriptors. Però el cert és que la creativitat va molt més enllà de l’art; és la capacitat de generar idees útils i innovadores per poder-les aplicar al nostre dia a dia. La necessitem per a resoldre dilemes o problemes, per a afrontar canvis i per a abordar nous reptes. A més a més, també ens permet millorar la nostra vida i el nostre entorn, ja que en estimular-la, desenvolupem les nostres capacitats i talents i, per tant, reforcem la nostra autoestima i la nostra felicitat. Totes aquestes raons fan que fomentar la creativitat dels infants sigui una tasca cabdal en la seva educació.

Fer-ho no és complicat, però requereix temps i alguns consells:

1. Crea entorns adequats

Per a poder treballar en la creativitat dels nens i nenes, aquests han de tenir l’espai i els recursos adequats per a fer-ho. Cal buscar una habitació de la casa on es puguin moure amb llibertat i de manera segura, sense mobles que limitin el seu camp d’accióni endolls o vores de taula que posin en risc la seva salut.

A més, també cal dotar-los d’eines perquè puguin expressar la seva creativitat com llapis, pintures, plastilina, teles, cartolines, folis o instruments musicals. Cal que els puguin utilitzar pera jugar sense por de tacar-se, desordenar, fer soroll o embrutar-se.

2. Dona’ls temps i motivació

De la mateixa forma que no es pot aprendre anglès en una setmana, no es pot ser creatiu en un dia. La creativitat requereix temps, i els hi hem de donar.A més, cal motivar-los a posar en pràctica la seva imaginació sempre que sigui possible.

Què vol dir això? És recomanable assegurar-se que els més petits disposin d’almenys una hora al dia per a jugar, ballar, córrer, cantar i experimentar. Només així podran deixar anar la seva imaginació i convertir-se en adults creatius.

Fomentar la creativitat és deixar llibertat perquè els nens i nenes juguin i es taquin

 
3. Permet que juguin i experimentin

Deures, exàmens, activitats extraescolars… El dia a dia dels infantsés ple d’obligacions. Però, què passa si els hi donem més espai per a l’experimentació? Que juguin, que ho facin de manera lliure i que ho facin sense adults que dirigeixin les seves activitats o que posin en dubte les seves conductes.

Això no significa que com a educadors no puguem acompanyar-los o formar part del seu univers creatiu. Però el que sí que cal és respectar la seva manera de jugar i de pensar,i no pas censurar o coartar les seves idees.

4. Deixa’ls expressar-se i equivocar-se

Un dels principals enemics de la creativitat és el judici i la censura. Per això com adults hem d’evitar criticar o desacreditar les seves idees i propostes. Hem de permetre que els nens i nenes s’expressin lliurement i, si és necessari, que s’equivoquin, ja que aquesta és la millor manera de fomentar la creativitat i l’autoconeixement i autoestima.

5. Ensenya’ls a gaudir del procés

Els processos creatius no estan exempts d’una certa frustració. Pot ser que la idea d’un infant sigui més atractiva en la teoria que en la pràctica i que, en materialitzar-la, perdi bellesa i interès. O potser que sigui tan original que hagi d’enfrontar-se a les mirades de companys i companyes, i que aquest protagonisme l’aclapari.

Per això és important transmetre el valor de la diversitat o l’originalitat, i, alhora, ensenyar-los a gaudir del procés i no pas del resultat.

6. Ofereix-los propostes creatives

Es pot fomentar la creativitat amb el joc però també amb l’exemple. Porta’ls a exposicions, al cinema, al teatre. Llegeix-los, fes sortides a la naturalesa, ves a concerts… Les ciutats estan plenes de propostes creatives per a tots els públics. Acostar-los a elles és una bona manera de despertar el seu interès i d’incentivar la seva imaginació.

 A Macrolim Grup som experts en lleure i oci educatiu per a escoles. Necessites assessorament? Contacta amb nosaltres i t’ajudem.