El pròxim curs escolar 2022-23 arribarà amb grans novetats a Catalunya, entre elles un avançament en l’inici de les classes i un canvi en el currículum de secundària. Amb la intenció de compatibilitzar i conciliar la vida professional i la familiar, les administracions han aprovat una sèrie de mesures per fer del sistema educatiu un sistema més innovador i adaptat al present.

Aquests canvis arriben amb la intenció de donar resposta a tres grans reptes: El pedagògic, ja que fins ara les vacances d’estiu eren de les més llargues d’Europa; el d’equitat, perquè moltes famílies no poden pagar les activitats d’educació en el lleure; i feminista, per tal d’afavorir l’adaptació de les famílies treballadores.

Alhora, la nova llei educativa espanyola, la Lomloe, estableix un nou currículum a l’ESO. El reial decret planteja un enfocament competencial menys memorístic que potencia el pensament i la lògica. A més, també vol oferir les eines per lluitar contra l’abandonament escolar, del voltant d’un 9% al nostre país enfront de l’1,9% de mitjana de l’OCDE.

Com que són tants, els canvis que arriben a tots els nivells educatius, des de Macrolim Grup els hem resumit per fer-te’ls arribar més fàcilment.

Quines són les novetats que ens esperen aquest pròxim curs 2022-23?

Canvis en el calendari escolar:

 • El curs comença una setmana abans: En concret, el dia 5 de setembre a infantil i primària, i el dia 7 a secundària, batxillerat i cicles formatius.
 • Horaris reduïts al setembre: Les classes seran de 9 del matí a 1 del migdia.
 • Vacances de Nadal més llargues: Tindran un dia més, començaran el dia 21 de desembre i acabaran el 9 de gener.
 • Un dia festiu més: Els centres podran escollir un dia de lliure elecció més durant el curs, de manera que passaran de ser tres a ser quatre.

Canvis en el currículum:

 • Filosofia ja no s’ensenyarà a l’ESO: Tot i això, tots els alumnes hauran de cursar una matèria de valors cívics i ètics.
 • Perspectiva de gènere: Tot el currículum s’adaptarà per tal de combatre els estereotips i evitar l’assignació de rols de gènere. A més, s’estudiaran els drets LGTBI+.
   
 • Menys hores dedicades a la tecnologia: Robòtica i digitalització seran optatives de quart d’ESO, però la competència digital estarà present a totes les matèries.
 • Aprenentatge per situacions: Aquesta metodologia educativa s’obre pas com a forma d’interrelacionar diverses disciplines.
 • Història ja no s’ensenyarà de forma cronològica: Aquesta matèria s’organitzarà per blocs temàtics.

Canvis en els serveis oferts:

 • Menys alumnes per classe: S’abaixen les ràtios a P3, i la majoria de centres públics tindran un màxim de 20 alumnes per classe.
 • Menjadors i activitats extraescolars gratuïtes: L’educació en el lleure s’adaptarà als nous horaris i no tindran cap cost afegit per a les famílies.
 • Repartiment de l’alumnat vulnerable: Per tal de reduir la segregació escolar, els centres rebran diners públics per escolaritzar estudiants amb situacions socioeconòmiques complicades.

Canvis en les qualificacions:

 • Se suprimeixen les notes de l’1 al 10: Les qualificacions a l’ESO seran com a primària, i aniran de l’insuficient a l’excel·lent.
 • S’eliminen els exàmens de recuperació: Ja no hi haurà exàmens a juny i setembre, i els alumnes suspesos podran aprovar per claustre.
 • La repetició serà excepcional: Només es podrà repetir de curs dues vegades com a màxim i es convertirà en una mesura ocasional.

Sabem que tots aquests canvis poden ser un maldecap per a les famílies i pels centres. Per això, a Macrolim Grup, com a experts en lleure i oci educatiu, ens dediquem a assessorar escoles i instituts.

Les nostres metodologies són innovadores i estan adaptades al present, per tant, tenen en compte l’ensenyament competencial. Activitats extraescolars, casals d’estiu, monitors de temps lliure, etc. Contacta amb nosaltres i t’ajudarem a adaptar-te a aquestes noves mesures!