Durant la infància, els nens i nenes estan exposats a nous coneixements, experiències i estímuls que marcaran la seva personalitat i la seva vida. Aprenen des de la imitació però també des de l’experimentació i el joc. Prenen exemple, repeteixen conductes i les adopten com a pròpies. Algunes són bones; d’altres no tant. És en aquest punt quan sorgeixen dubtes entre les famílies: Com podem aconseguir que els petits de casa adquireixin bons comportaments? Encara que existeixin diferents eines per a fer-ho, el reforç positiu destaca per la seva efectivitat i els seus beneficis.

Què és exactament el reforç positiu?

Es tracta d’una tècnica que té com a objectiu crear o mantenir comportaments mitjançant estímuls positius. Aquests estímuls o “recompenses” poden ser materials però també verbals. És a dir, busquen que el nen o nena torni a repetir una acció incidint en allò que ha fet bé i gratificant l’esforç amb un elogi o un incentiu (un gomet verd, una abraçada, un xoc de mans, etc.).

Justament al costat oposat trobem el reforç negatiu, és a dir, la tècnica educacional que posa el focus en l’acció que els infants han fet malament per tal que aquesta conducta no es torni a repetir. Normalment, la sanció o el “càstig” són les eines més utilitzades per a aconseguir-ho.

Per exemple, si volem que un nen o nena faci servir un tovalló per a netejar-se les mans i la boca, podem actuar de dues maneres. D’una banda, desaprovar la seva conducta quan es neteja amb la samarreta, o, de l’altra, elogiar-la quan fa ús del paper. La segona opció és més efectiva i més duradora a llarg termini perquè, a més d’aconseguir que repeteixi aquesta acció i la mantingui en el temps, també contribueix a crear-li una autoestima alta.

Reforç positiu i premi són el mateix?

Encara que molts tendeixen a confondre tots dos termes, no són el mateix. Com hem explicat, el reforç positiu pot consistir a oferir un gomet verd cada vegada que l’infant realitza l’acció desitjada, però també pot ser-ho una paraula agradable o un elogi, un xoc de mans o una abraçada. De fet, plantejar el reforç com un premi té més efectes negatius que positius. El nen o nena espera que, després d’una bona conducta, vingui una recompensa en forma de premi i, si no la rep, es frustra i la seva autoestima es veu reduïda.

Per tant, és millor optar per reforços no materials que siguin un estímul per al nen o la nena: Una picada d’ullet, un somriure, una paraula amable, una experiència en família… D’aquesta manera, estimularem l’acció sense caure en el “xantatge”.

Com aplicar el reforç positiu perquè sigui efectiu?

Com hem afirmat anteriorment, ni tots els reforços són positius ni totes les recompenses són idònies. Perquè tinguin l’efecte que desitgem, han de ser aplicades:

  • Immediatament després de la conducta desitjada: Només així, l’infant entendrà que el reforç respon a una acció o comportament concret.
  • Després d’una breu argumentació: No es tracta únicament de reforçar la conducta amb una paraula o acció, també d’explicar el perquè de la recompensa. Els infants han de saber en tot moment què és el que estan fent bé i, en el cas de tractar-se d’un comportament repetit en el temps, fer memòria perquè s’adonin del seu progrés. Per exemple, si estan aprenent a vestir-se a soles, els podem dir: “Fa uns mesos no sabies cordar-te la camisa i fixa’t ara que bé ho fas”.
  • Amb moderació: No es tracta d’elogiar el nostre fill o filla cada vegada que té una conducta apropiada ni de fer-ho desmesuradament, exagerant la nostra reacció o comportament. Massa elogis poden ser contraproduents, ja que poden fer que els nens i nenes els necessitin per a realitzar una acció concreta o per a sentir-se segurs de si mateixos. Ser sincer i mostrar la teva alegria o aprovació cada vegada que consideris que l’acció ho mereix és com el reforç positiu s’hauria d’aplicar si es vol l’efecte desitjat. Per exemple, si el teu fill o filla t’ajuda a netejar, parar taula o fer el dinar pots dir-li: “Gràcies per ajudar-me a fer el dinar. I si ho celebrem veient una pel·lícula que ens agradi?”.
  • Fins que adopti el comportament com a propi: Els nens i nenes aprenen molt ràpidament, però no d’un dia per l’altre. El més probable és que hagis d’aplicar la tècnica de reforçar una mateixa conducta fins que l’assumeixi com a pròpia.
Quins beneficis té el reforç positiu?

Si es planteja correctament, el reforç positiu té diversos beneficis per a l’infant:

  • Augmenta la seva motivació: Els petits –i també els adults- se senten motivats a repetir una conducta quan saben que aquesta és valorada i reconeguda.
  • Reforça la seva autoestima: Si els assenyalem i valorem allò que fan bé, la seva percepció sobre si mateixos/es augmenta i, amb això, la seva autoestima. Per contra, si incidim en allò que fan malament i els reprenem, només aconseguirem que la seva motivació i la seva estima personal decaigui.
  • Estimula el seu esforç: Quan destaquem i valorem una conducta, no només reconeixem l’acció en si sinó també l’esforç que ha fet per a realitzar-la.
  • Consolida coneixements: Com hem comentat, el reforç positiu posa el focus en aquells comportaments i accions que volem que es mantinguin o repeteixin en el temps. El nen o nena aprèn, a través del reforç i l’argumentació, quines actituds són apropiades i per què.
A Macrolim Grup som experts en lleure i oci educatiu per a escoles. Necessites assessorament? Contacta amb nosaltres i t’ajudem.