La importància de seguir el sistema APPCC als menjadors escolars

L’APPCC (Anàlisi de Perills i Punts Crítics de Control) és un sistema de control que permet, de manera objectiva i sistemàtica, identificar i prevenir els riscos de contaminació i les intoxicacions alimentàries.

L’APPCC té una importància crucial per garantir la seguretat alimentària als menjadors escolars. Per això, la nostra divisió Macrodiet disposa d’un sistema complert d’Autocontrol basat en el sistema APPCC. Una eina que marca les directrius a seguir, de manera que els nostres treballadors puguin complir els procediments establerts sense donar lloc a oblits ni confusions.

Els nostres plans cobreixen totes les fases del procés i inclouen el programa, el llistat d’activitats a realitzar i els registres que omplen els nostres treballadors cada dia. Tot això és supervisat periòdicament pel nostre personal de dietètica, fet que contribueix a assegurar un bon seguiment de les mesures.

Quins aspectes avaluem mitjançant l’Autocontrol basat en el sistema APPCC

Pla de neteja, desinfecció i manteniment

La higiene de les instal·lacions i utensilis de cuina és bàsica per a la seguretat alimentària. Per això, el pla de neteja, desinfecció i manteniment indica quins passos ha de seguir el nostre personal, així com la periodicitat i els productes que cal utilitzar en cada cas.

Pla de control de proveïdors

Aquest pla respon a la necessitat de controlar tots els aliments rebuts i verificar que arriben en les condicions adequades.

Les comprovacions inclouen la revisió de l’etiquetatge dels productes i la data de caducitat, la integritat de l’embalatge, el control organolèptic dels aliments i, per descomptat, la temperatura de recepció.

També es comproven els albarans i es registra el nombre de lot per assegurar-ne la traçabilitat.

Pla de control de plagues i altres animals indesitjats

L’objectiu d’aquest pla és prevenir l’entrada i la instauració de plagues que puguin suposar un perill de contaminació per als aliments. Per això, se segueixen estrictes mesures d’higiene relacionades, principalment, amb la gestió de residus i restes de menjar.

Pla de control de l’aigua

Per evitar que l’aigua utilitzada als menjadors pugui estar contaminada es fa un control diari de l’aigua d’aixeta. Eventualment, també sol·licitem a un laboratori especialitzat que faci una anàlisi completa de l’aigua.

Pla de formació i capacitació del personal en seguretat alimentària

Tot el personal que intervé al servei de cuina i de menjador rep una formació en manipulació d’aliments, per així conèixer i aplicar les mesures higièniques corresponents al seu càrrec.

D’altra banda, comprovem regularment que el nostre personal compleixi les mesures d’higiene alimentària i les instruccions de treball.

Pla de control dels al·lèrgens i substàncies que provoquen intolerància alimentària

Aquest pla assegura que els nostres treballadors apliquen les mesures necessàries per a la seguretat dels comensals que presenten al·lèrgies o intoleràncies.

A aquest efecte, els nostres protocols garanteixen l’absència de l’aliment al·lergènic o no tolerat al menú de les persones afectades, i posen especial atenció a evitar la contaminació creuada. Això exigeix ​​prendre mesures en l’emmagatzematge dels aliments, la preparació dels àpats i la distribució dels menús.

Pla de traçabilitat

Finalment, el nostre pla d’Autocontrol basat en APPCC assegura un seguiment correcte dels aliments al llarg del seu procés de producció. D’aquesta manera, si es detecta qualsevol incidència, podem localitzar el producte i retirar-lo immediatament.

Compromesos amb la seguretat alimentària dels nostres menjadors

A Macrolim Grup som molt exigents pel que fa al compliment de les normatives i protocols que ens competeixen. Per això, la nostra divisió Macrodiet revisa rigorosament els plans de seguretat alimentària i s’assegura que es compleixin a tots els centres als quals servim.

Per a més informació sobre aquest o altres temes, podeu escriure’ns a través del formulari de contacte.