Són molts els pares i mares que, per manca de temps o per comoditat, confien en els menjadors dels centres educatius per alimentar als seus fills i filles en horari escolar. I també són molts els que, a més de la qualitat dels aliments i les propostes del menú, tenen en compte la higiene i desinfecció d’aquests espais. No és d’estranyar. Són llocs de manipulació i consum de menjar i, si no s’higienitzen i desinfecten correctament, poden ser focus de malalties i contagis. És per això, que la neteja del menjador escolar sigui una prioritat.

Vols saber quin protocol seguim en Macrolim Grup per a garantir la seguretat de grans i petits?

Higiene i desinfecció de la cuina escolar

La cuina d’un centre educatiu pot ser focus de virus, bacteris i gèrmens. Per a evitar-los, ha d’estar dissenyada de tal forma que garanteixi la separació de les diferents àrees de treball i, d’aquesta manera, evitar la contaminació creuada d’aliments. Així, en la mesura del possible, haurem d’intentar que la zona de recepció de productes, el magatzem, i l’àrea de manipulació dels aliments, estiguin correctament diferenciats i senyalitzats.

A més, cuiners i ajudants hauran de dur a terme tasques d’higiene i desinfecció diàries.

  • Estris de cuina: en estar en contacte amb aliments, cullerots, paelles, cassons o taules de tallar han de ser netejats i desinfectats després de cada ús. Si els rentem a mà, la millor manera de fer-ho és per parts: primer, una esbandida amb aigua entre 40 °C i 50 °C i, després de l’ensabonada, una segona esbandida amb aigua a temperatura entre 77 °C i 82 °C. En cas d’utilitzar rentavaixella, haurem de respectar les recomanacions del fabricant i fer ús de productes que garanteixin la seva correcta neteja i esterilització. L’assecat ha de realitzar-se a l’aire, ja que els draps de cuina poden transportar bacteris i gèrmens.
  • Superfícies: igual que els utensilis de cuina, les taules i bancs de treball han de ser netejats després de cada ús. És l’única manera d’evitar la contaminació creuada d’aliments i garantir la seguretat alimentària. Finalitzada la jornada, serà necessari repetir aquesta tasca i desinfectar l’àrea de treball amb productes especialment fabricats per a aquest fi.
  • Frigorífics i congeladors: els frigorífics i congeladors, igual que els rebostos i armaris, hauran de mantenir-se en perfecte estat. A més d’efectuar neteges exhaustives de manera periòdica i etiquetar els aliments amb el seu nom i data d’elaboració, haurem d’estar atents a la seva temperatura: de 0 °C i 4 °C, el refrigerador i un màxim de -18 °C, el congelador.

La importància de la neteja en els menjadors escolars

  • Terres: els terres, com qualsevol altra superfície de la cuina, hauran de mantenir-se nets i desinfectats en tot moment. Utilitzarem aigua calenta i productes aprovats per les institucions competents per a fer-ho. A més, per a evitar caigudes i accidents laborals, haurem d’assegurar-nos que els sòls siguin impermeables i fàcils de netejar.
  • Parets: les parets, igual que les portes, han de ser llises i de fàcil higiene. Només així podrem garantir una correcta neteja al menjador escolar.
Neteja en el menjador escolar

Molts dels nens i nenes que acudeixen a un menjador escolar estan aprenent a menjar de manera autònoma i és normal que els aliments els caiguin a la taula, a la cadira i, fins i tot, a terra. Per això, resulta primordial netejar el mobiliari i superfícies del centre i evitar, d’aquesta manera, malalties i contagis.

  • Taules i cadires: després de cada torn, les taules i cadires hauran de netejar-se amb ajuda de productes homologats i no contaminants. Al final de la jornada, es durà a terme una neteja del menjador escolar en profunditat.
  • Terres: amb els terres del menjador escolar passa com amb els de la cuina. Ha de netejar-se diàriament amb una escombra i detergents que garanteixin l’eliminació de gèrmens i bacteris.
  • Panys de porta i interruptors: és habitual que els nens i nenes toquin parets, panys i interruptors. Per això, aquestes superfícies han de netejar-se amb la mateixa meticulositat que la resta d’elements del centre.
Aplicació de sistemes d’autocontrol

A més de vetllar per la neteja al menjador escolar, els responsables d’aquest espai han de desenvolupar i aplicar sistemes permanents d’autocontrol. Què significa això? Que han d’identificar els perills que poden generar-se a un menjador escolar. Una vegada detectats, establiran un protocol d’actuació que els permetin avançar-se a ells i garantir, d’aquesta manera, la salut d’alumnes, docents i monitors.

Per a fer-ho, tindran en compte els principis del sistema d’Anàlisi de Perills i Punts de Control Crític (APPCC).

 A Macrolim Grup som experts en neteja i restauració col·lectiva per a centres educatius i residències universitàries. Necessites assessorament? Contacta amb nosaltres i t’ajudem.